Thursday, November 19, 2009

Wycieczka do Big Sur- dzien piaty- powrot do domu

Ostatnie wspolne sniadanie, ostatnie wspolne zdjecia. Trzy godziny jazdy. Los Angeles wita nas korkami na ulicach.

No comments:

Post a Comment